فرم جمع آوری اکانت جیمیل یوس

دقت داشته باشید که اطلاعات ایمیل شخصی تان را وارد نکنید. یک اکانت جیمیل جدید مخصوص ثبت نام ازمون ها بسازید و از دادن اطلاعات آن به دیگران خودداری کنید.
جهت ساخت اکانت جدید جیمیل بر روی این لینک کلیک کنید. پس از ساخت اکانت جیمیل اطلاعات خواسته شده را در فرم زیر وارد کنید.