بوت کمپ زمستانی یونی لند آغاز شد!

021-91305905

فرم جمع آوری اکانت جیمیل یوس

دقت داشته باشید که اطلاعات ایمیل شخصی تان را وارد نکنید. یک اکانت جیمیل جدید مخصوص ثبت نام ازمون ها بسازید و از دادن اطلاعات آن به دیگران خودداری کنید.
جهت ساخت اکانت جدید جیمیل بر روی این لینک کلیک کنید. پس از ساخت اکانت جیمیل اطلاعات خواسته شده را در فرم زیر وارد کنید.