021-91305905

ضمن تشکر از اینکه به ما اعتماد کردید و از سایت مدیرسبز خرید کردید:

سفارش‌ کتاب شما حداکثر در یک روز کاری پس از ثبت، به اداره پست تحویل و از طریق پست پیشتاز ارسال می‌شود.

24 ساعت پس از خرید، همکاران ما کد رهگیری پست را برایتان ارسال می‌کنند که می‌توانید آن کد را در سایت اداره پست وارد کنید و وضعیت بسته‌تان را ببینید. سایت اداره پست 👈  https://tracking.post.ir/

در کل زمان رسیدن می‌تواند بین 2 تا 5 روز کاری باشد.

📞 اگر احساس می‌کنید سفارش‌، تاکنون باید به دستتان می‌رسید ولی نرسیده است، سریع‌ترین راه آن است که در ساعات کاری با شماره 02192008624 تماس گرفته و با بخش پی‌گیری سفارش صحبت کنید.

ضمن تشکر از اینکه به ما اعتماد کردید و از سایت مدیرسبز خرید کردید:

سفارش‌ کتاب شما حداکثر در یک روز کاری پس از ثبت، به اداره پست تحویل و از طریق پست پیشتاز ارسال می‌شود.

24 ساعت پس از خرید، همکاران ما کد رهگیری پست را برایتان ارسال می‌کنند که می‌توانید آن کد را در سایت اداره پست وارد کنید و وضعیت بسته‌تان را ببینید. سایت اداره پست 👈  https://tracking.post.ir/

در کل زمان رسیدن می‌تواند بین 2 تا 5 روز کاری باشد.

📞 اگر احساس می‌کنید سفارش‌، تاکنون باید به دستتان می‌رسید ولی نرسیده است، سریع‌ترین راه آن است که در ساعات کاری با شماره 02192008624 تماس گرفته و با بخش پی‌گیری سفارش صحبت کنید.

ضمن تشکر از اینکه به ما اعتماد کردید و از سایت مدیرسبز خرید کردید:

سفارش‌ کتاب شما حداکثر در یک روز کاری پس از ثبت، به اداره پست تحویل و از طریق پست پیشتاز ارسال می‌شود.

24 ساعت پس از خرید، همکاران ما کد رهگیری پست را برایتان ارسال می‌کنند که می‌توانید آن کد را در سایت اداره پست وارد کنید و وضعیت بسته‌تان را ببینید. سایت اداره پست 👈  https://tracking.post.ir/

در کل زمان رسیدن می‌تواند بین 2 تا 5 روز کاری باشد.

📞 اگر احساس می‌کنید سفارش‌، تاکنون باید به دستتان می‌رسید ولی نرسیده است، سریع‌ترین راه آن است که در ساعات کاری با شماره 02192008624 تماس گرفته و با بخش پی‌گیری سفارش صحبت کنید.

ضمن تشکر از اینکه به ما اعتماد کردید و از سایت مدیرسبز خرید کردید:

سفارش‌ کتاب شما حداکثر در یک روز کاری پس از ثبت، به اداره پست تحویل و از طریق پست پیشتاز ارسال می‌شود.

24 ساعت پس از خرید، همکاران ما کد رهگیری پست را برایتان ارسال می‌کنند که می‌توانید آن کد را در سایت اداره پست وارد کنید و وضعیت بسته‌تان را ببینید. سایت اداره پست 👈  https://tracking.post.ir/

در کل زمان رسیدن می‌تواند بین 2 تا 5 روز کاری باشد.

📞 اگر احساس می‌کنید سفارش‌، تاکنون باید به دستتان می‌رسید ولی نرسیده است، سریع‌ترین راه آن است که در ساعات کاری با شماره 02192008624 تماس گرفته و با بخش پی‌گیری سفارش صحبت کنید.

در این بخش می‌توانیدسوالات خود را مطرح کنید!