بوت کمپ زمستانی یونی لند آغاز شد!

021-91305905

با تشکر از شما

متشکریم، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: 113213
  • تاریخ: اسفند ۴, ۱۴۰۲
  • قیمت نهایی: تومان 0

جهت شرکت در وبینار، چند دقیقه قبل از شروع وبینار، در اسکای روم حضور داشته باشید.

در صورتی که وبینار دارای فیلم ضبط شده باشد، تا 72 ساعت پس از برگزاری در پنل کاربری سایت قرار می گیرد.

مشخصات سفارش

محصول مجموع
دوره رایگان Pre Yos | آشنایی با آزمون یوس + کلاس رایگان × 1 تومان 0
جمع جزء: تومان 0
قیمت نهایی: تومان 0