توجه: 15 دقیقه قبل از شروع هر جلسه با وارد کردن ایمیل تان به عنوان نام کاربری و رمز عبور 123456 می توانید وارد کلاس شوید.