لیسانس فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه پیام نور ساری سال 91
دارای هشت سال سابقه مترجمی زبان انگلیسی
طراح، نویسنده و صداپیشه زبان فارسی و انگلیسی