مهندس میلاد مقدم

درباره من

مهندس میلاد مقدم

فارغ التحصیل لیسانس مکانیک از دانشگاه امیرکبیر و فوق لیسانس از دانشگاه علم و صنعت

مدرس کنکور ترکیه یوس در موسسه متروپل تهران

ماموریت و بیوگرافی

فارغ التحصیل لیسانس مکانیک از دانشگاه امیرکبیر و فوق لیسانس از دانشگاه علم و صنعت
مدرس کنکور ترکیه یوس در موسسه متروپل تهران