آموزش آمار و احتمالات مهندسی به زبان ساده (با حذف فرمول!)

5.00 1 رای
198 هزار تومان
یادگیری آمار و احتمالات مهندسی به زبان ساده چگونه در درس آمار و احتمالات مهندسی موفق شویم؟ یک نگاه گذرا…
95
198 هزار تومان