پیچ‌های خطرناک در مسیر یوس

شاید با خودتان فکر کنید چرا اسم این وبینار را پیچ‌های خطرناک در مسیر یوس گذاشتیم. اولا موفقیت در هر آزمونی یک مسیر است و یوس مستثنی نیست. دوما هر مسیری پیچ‌های خطرناک خودش را دارد. شما باید با خطرات این مسیر آشنا باشید. در این وبینار در مورد عادت‌های اشتباه و خطرهای مطالعاتی در ماها‌ی مختلف صحبت می‌کنیم.