شروع یک مسیر

شاید برای بسیاری از دانش‌آموزان نقش مشاوره تو مسیر تحصیلی اهمیتی نداشته باشد. اگر شما هم اینطور فکر می‌کنید ببینید که چگونه بی‌برنامگی و یا یک مشاوره اشتباه می‌تواند شما را سال‌ها از اهدافتان دور کند. مشاهده این وبینار شروع یک مسیر تازه برای رسیدن به موفقیت است.